Sludinājums: Laminēšanas iekārtas automātiska plēves griešanas sistēma

Publicēts
31.07.2017
31.07.2017
Pasūtītājs
GroGlass SIA (40003710276)
Termiņš
15.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 31/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

GroGlass SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003710276

Adrese

Katlakalna iela 4b, Rīga, Latvija, LV1073

Tālruņa numurs(-i)

67502910

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67502911

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Tehniskās attīstības nodaļas vadītājs Vadims Kuļigins, 67502910, vadims@groglass.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Laminēšanas iekārtas automātiska plēves griešanas sistēma

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

15/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Katlakalna iela 4B, Rīga, LV-1073

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv