Sludinājums: Inovatīvas ražošanas līnijas izveide SIA “Legend 25” ražošanas telpās

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
SIA Legend 25 (51203055521)
Termiņš
26.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Legend 25

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51203055521

Adrese

Lielā iela 36, Mērsrags, Latvija, , Latvija, LV-3284

Tālruņa numurs(-i)

+37129285272

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Rūdolfs Ligers, +371 29285272, e-pasts: edijs.ben@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Inovatīvas ražošanas līnijas izveide SIA “Legend 25” ražošanas telpās

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Lielā iela 36, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

250000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Bruņinieku iela 19-2a, Rīga, LV-1001

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

10.  Pievienotie dokumenti

500444__0_NolikumstehnikaLG25.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv