Rezultāts: IEPAKOŠANAS IEKĀRTAS UN KASTU TRANSPORTĒŠANAS UN SAKRAUŠANAS SISTĒMAS KOMPLEKTA IEGĀDEI

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS" (40003034051)
Uzvarētājs
SIA "BALTIC PACK" (LV40003339189)
Summa
236 663,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Akciju sabiedrība "LATVIJAS MAIZNIEKS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003034051

Adrese

Mazā Viļņas iela 9, Daugavpils, Latvija, LV-5404

Tālruņa numurs(-i)

+37165476281

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37165476281

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Finanšu direktors, Pāvels Meņšikovs, +37165476281 pavels.mensikovs@maiznieks.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

IEPAKOŠANAS IEKĀRTAS UN KASTU TRANSPORTĒŠANAS UN SAKRAUŠANAS SISTĒMAS KOMPLEKTA IEGĀDEI

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

11/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

26/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Vulganus Oy FI20412133 Varikontie 2, 15550 Nastola Somija
SIA "BALTIC PACK" LV40003339189 Rīga, Biķernieku iela 121 LV-1021 Latvija
SIA "NEROLI MET" LV48503008458 Saldus nov., Saldus pag., "Stūrmaņi" LV- 3862 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "BALTIC PACK" LV40003339189 Rīga, Biķernieku iela 121 LV-1021 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

236663 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv