Rezultāts: Iekārta ūdens atkārtotai izmantošanai dārzeņu pirmapstrādes procesā

Publicēts
26.07.2017
26.07.2017
Pasūtītājs
KS "Baltijas Dārzeņi" (40003790360)
Uzvarētājs
SIA "FILTER" (50003186431)
Summa
99 999,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 26/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

KS "Baltijas Dārzeņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003790360

Adrese

Jaunbajāri, Salaspils novads, Latvija, LV-2117

Tālruņa numurs(-i)

29489125

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67895800

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Jānis Bušs, t.- 29489125, e-pasts: janis.bush@darzeni.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārta ūdens atkārtotai izmantošanai dārzeņu pirmapstrādes procesā

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/06/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

25/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Vateris Enviro" 40103615461 Ezeri-32, Spuņciems, Salas pagasts, Babītes novads, LV-2105 Latvija
SIA "FILTER" 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Latvija
SIA "ETC Service" 40103311626 Nīcgales iela 46-200, Rīga, LV-1035 Latvija
SIA "RUBATE" 40003291605 Hipokrāta iela 2D, Rīga, LV-1079 Latvija
SIA "Charisma Baltic" 40103284506 Kr. Valdemāra iela 33-16, LV-1010 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "ETC Service" 40103311626 Nīcgales iela 46-200, Rīga, LV-1035 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "FILTER" 50003186431 Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

99999 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv