Rezultāts: Automātiskās skābā krējuma fasēšanas iekārtas 600g spainīšos iegāde

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
ELPA SIA (42103009059)
Uzvarētājs
SIA BALTIJAS PAKOJAMĀS SISTĒMAS (40003711411)
Summa
118 459,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ELPA SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103009059

Adrese

Bērzu gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3457

Tālruņa numurs(-i)

29135940

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ritvars Roga, 29135940, ritvars@siaelpa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskās skābā krējuma fasēšanas iekārtas 600g spainīšos iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

12/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

27/07/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BALTIJAS PAKOJAMĀS SISTĒMAS 40003711411 Mērnieku iela 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
ZAO "Tauras-Fenix" St.Petersburg, Torfyanaya doroga 9 Krievija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA BALTIJAS PAKOJAMĀS SISTĒMAS 40003711411 Mērnieku iela 4, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

118459 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv