Sludinājums: Automātiskās skābā krējuma fasēšanas iekārtas 600g spainīšos iegāde

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
ELPA SIA (42103009059)
Termiņš
26.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ELPA SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103009059

Adrese

Bērzu gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3457

Tālruņa numurs(-i)

29135940

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ritvars Roga, 29135940, ritvars@siaelpa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automātiskās skābā krējuma fasēšanas iekārtas 600g spainīšos iegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Bērzu gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/08/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

110000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Bērzu gatve 4, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, LV-3457

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma 4. “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē “ ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv