Sludinājums: Alus ražošanas līnija

Publicēts
13.07.2017
13.07.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Darkon (48503021920)
Termiņš
27.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 13/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Darkon

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48503021920

Adrese

Liepājas iela 6, Aizpute, Aizputes novads, Latvija, LV-3456

Tālruņa numurs(-i)

29955781

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis Ruslans Levickis, t. +371 29955781, ruslanslevickis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Alus ražošanas līnija

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Liepājas iela 8a, Aizpute, Latvija

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/10/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

120000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dārzniecības iela 31, Dobele, Dobeles nov., LV-3701.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

500509__0_Specifikacijaalus.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv