Rezultāts: Zvejas produktu pārstrādes iekārtu iegāde

Publicēts
19.06.2017
19.06.2017
Pasūtītājs
SIA "KURŠU ZEME" (40003519593)
Uzvarētājs
SIA "Fil un KO" (40003274287)
Summa
506 110,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 19/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "KURŠU ZEME"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003519593

Adrese

"Cerības"Pūres pagasts Tukuma novads, Latvija, LV -3124

Tālruņa numurs(-i)

29423726

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63191105

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītāja Valda Bērziņa t.29423726

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Zvejas produktu pārstrādes iekārtu iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

23/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

16/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Fil un KO" 40003274287 Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Fil un KO" 40003274287 Vestienas iela 2, Rīga, LV-1035 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

506110 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Zemkopības ministrija LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv