Rezultāts: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

Publicēts
19.06.2017
19.06.2017
Pasūtītājs
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (40003356530)
Uzvarētājs
SIA „HCT AUTOMOTIVE” (40003088088), SIA „Elektrodi” (42103052193), SIA „ELKO G.C.” (44103003618)
Summa
29 503,00 EUR
Sludinājums
www.lau.lv/pub/index.php?id=16...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/06/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", 40003356530

Pasta adrese

Krustpils iela 4

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Nikola Orlova

Tālruņa numurs

67686930

Faksa numurs

67249646

E-pasta adrese

nikola.orlova@lau.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lau.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lau.lv/pub/index.php?id=16

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: valsts akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Remontdarbnīcu iekārtas un mehānismi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
43800000-1

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

29503 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAS “LAU”2017/13

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 3.1.-A.25/2017-46        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

06/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, 40003088088

Pasta adrese

Tīraines iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67702665

Faksa numurs

67702664

E-pasts

hct@hct.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.hct.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17205    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 17205    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5.4.1.-JL.14/2017-42        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „Elektrodi”, 42103052193

Pasta adrese

Zemnieku iela 32

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63480926

Faksa numurs

63480948

E-pasts

info@elektrodi.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.elektrodi.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4555    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4555    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3.1.-A.19/2017-84        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

05/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „ELKO G.C.”, 44103003618

Pasta adrese

Mūrmuižas iela 11

Pilsēta / novads

Valmiera

Pasta indekss

LV-4201

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29416262

Faksa numurs

64221559

E-pasts

gcp@apollo.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.elkogc.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2339    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2339    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3.1.-A.25/2017-46        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

06/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, 40003088088

Pasta adrese

Tīraines iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67702665

Faksa numurs

67702664

E-pasts

hct@hct.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.hct.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1434    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1434    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3.1.-A.25/2017/46        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

06/06/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA „HCT AUTOMOTIVE”, 40003088088

Pasta adrese

Tīraines iela 2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67702665

Faksa numurs

67702664

E-pasts

hct@hct.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

www.hct.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3970    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3970    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

aizpildot paziņojumu par paredzēto līgumu 9.panta kārtībā, netika atzīmēts, ka iepirkums tiek dalīts 5.lotēs, kā tas ir paredzēts nolikumā, radot kļūdu

Avots: pvs.iub.gov.lv