Rezultāts: Kviešu alus ražošanas līnijas iegāde

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Ālus" (40203036892)
Uzvarētājs
BrauKon GmbH (DE229982328)
Summa
209 570,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Ālus"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40203036892

Adrese

Ķekavas nov., Daugmales pag., "Ziedlapas", Latvija, LV-2124

Tālruņa numurs(-i)

26765531

Faksa numurs(-i) (ja ir)

26765531

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Edmunds Pieķis, Projekta vadītājs, 26765531, edmunds@globalconsulting.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Kviešu alus ražošanas līnijas iegāde

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/04/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

14/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
BANKE process solutions DE254358553 Gewerbering 2, 84416 Taufkirchen, Vācija
BrauKon GmbH DE229982328 Gewerbering 3, D-83370 Seeon Vācija
Krones AG DE 133695999 Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
BrauKon GmbH DE229982328 Gewerbering 3, D-83370 Seeon Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

209570 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv