Rezultāts vai grozījumi: Iekārtas sterilizācijas iecirknim

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA (59203002531)
Termiņš
03.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UNDA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

59203002531

Adrese

Jūras ielā 60, Engure, Engures pagasts, Engures novads, Latvija, LV-3113

Tālruņa numurs(-i)

63181117

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63161277

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Galv.inženieris Pjotrs Žuļins, 29475198, peteris@unda.lv. Proj.vadītāja Daiga Ozoliņa, 29428824, info@unda.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iekārtas sterilizācijas iecirknim

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

25/05/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

Izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Piedāvājuma iesniegšanas datums 03/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA Unda, Jūras ielā 60, Engures pag., Engures nov., LV-3113

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv