Rezultāts: Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (3.daļa)

Publicēts
15.06.2017
15.06.2017
Pasūtītājs
Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" (40008010789)
Uzvarētājs
SIA Baltijas Datoru akadēmija (50003138501)
Summa
872,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Biedrība "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010789

Adrese

Dzirnavu iela 93, Rīga, Latvija, LV-1011

Tālruņa numurs(-i)

67288360

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Dace Uškeneka, apmacibas@letera.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Elektronikas, elektrotehnikas un saistīto nozaru uzņēmumu darbinieku profesionālo zināšanu pilnveides apmācības (3.daļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

29/05/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

13/06/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Baltijas Datoru akadēmija 50003138501 Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Baltijas Datoru akadēmija 50003138501 Tallinas iela 4, Rīga, LV-1001 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

872 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tiek īstenota projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” (Projekta identifikācijas Nr. 1.2.2.1/16/A/011) ietvaros (Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1.pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” ietvaros)

Avots: pvs.iub.gov.lv