Sludinājums: Dārzeņu apstrādes iekārtas SIA “Paplāte Nr.1” ražotnes attīstībai

Publicēts
16.06.2017
16.06.2017
Pasūtītājs
SIA "Paplāte Nr.1" (43603024326)
Termiņš
04.07.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 16/06/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Paplāte Nr.1"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603024326

Adrese

Rubeņu ceļš 52, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija, LV-3002

Tālruņa numurs(-i)

29439767

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Mārtiņš Šķiņķis, projektu vadītājs, 29173103, martins@1b.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Dārzeņu apstrādes iekārtas SIA “Paplāte Nr.1” ražotnes attīstībai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rubeņu ceļš 52, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

22/12/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

140000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

04/07/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rubeņu ceļš 52, Raubēni, Cenu pag., Ozolnieku nov.

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv