Rezultāts: Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un apkope

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (90009225180)
Uzvarētājs
SIA "Baltijas ugunsdrošibas serviss Latvija" (40103963248)
Summa
16 859,50 EUR
Sludinājums
www.vamoic.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs, 90009225180

Pasta adrese

Ernestīnes 34

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1046

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Rinalda Grīna

Tālruņa numurs

67300239

Faksa numurs

67300207

E-pasta adrese

rinalda.grina@vamoic.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vamoic.gov.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un apkope

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republika

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un apkope

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
50413200-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16859.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAMOIC 2016/213

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Ugundzēsības aparātu pārbaude un apkope

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

08/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltijas ugunsdrošibas serviss Latvija", 40103963248

Pasta adrese

Lāčplēša iela 9602a

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1003

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67788077

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 175.31    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16859.5    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma slēģsamas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz pretendenta piedāvāto 1 vienības cens summu, bet līgums tiek slēgts par visu plānoto summu.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv