Rezultāts: Traumatoloģijas operāciju instrumentu un spēka iekārtu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Rīgas 2.slimnīca" (40003184960)
Uzvarētājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B.BRAUN MEDICAL” (40003277955)
Summa
23 057,00 EUR
Sludinājums
www.slimnica.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Rīgas 2.slimnīca", 40003184960

Pasta adrese

Ģimnastikas iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Rūta Aizpuriete

Tālruņa numurs

67607262

Faksa numurs

67622006

E-pasta adrese

r2slimnica@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.slimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.slimnica.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: SIA
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Traumatoloģijas operāciju instrumentu un spēka iekārtu piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

SIA "Rīgas 2.slimnīca", Ģimnastikas iela 1, Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Traumatoloģijas operāciju instrumentu un spēka iekārtu piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33100000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

23057 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Rīgas 2.slimnīca 2016/17

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Endoprotezēšanas instrumentu komplektu piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

20/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B.BRAUN MEDICAL”, 40003277955

Pasta adrese

Ūdeļu iela 16

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1064

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819549

Faksa numurs

67819547

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7062    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7062    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Traumatoloģijas spēka iekārtu piegāde

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

20/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B.BRAUN MEDICAL”, 40003277955

Pasta adrese

Ūdeļu iela 16

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1064

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67819549

Faksa numurs

67819547

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 15995    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 15995    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums ir pārtraukts iepirkuma 2.daļā, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus traumatoloģijas operāciju instrumentu tehniskajās specifikācijās

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv