Rezultāts: Sadzīves elektrotehnikas piegāde LLU vajadzībām

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)
Uzvarētājs
SIA “MK TRADE” (40103299982)
Summa
25 000,00 EUR
Sludinājums
www.llu.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 90000041898

Pasta adrese

Lielā iela 2, Jelgava

Pilsēta / Novads

Jelgava

Pasta indekss

LV-3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Lidija Rube

Tālruņa numurs

63005674

Faksa numurs

63005619

E-pasta adrese

lidija.rube@llu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.llu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.llu.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Sadzīves elektrotehnikas piegāde LLU vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

LLU Centrālā noliktava Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001.

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Sadzīves elektrotehnikas piegāde LLU vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
39710000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25000 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LLU 2016/117/mi

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Sadzīves elektrotehnikas piegāde LLU vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

04/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “MK TRADE” , 40103299982

Pasta adrese

Buļļu iela 51c

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1067

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67807852

Faksa numurs

E-pasts

jelgava@mktrade.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 25000    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 25000    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Izvērtējot pretendentu piedāvājumus, komisija izvēlējās saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Vispārīgās vienošanās līgums tika noslēgts uz 2 (diviem) gadiem.

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv