Rezultāts: Inovatīvas ražošanas līnijas izveide SIA “Legend 25” ražošanas telpās

Publicēts
20.01.2017
20.01.2017
Pasūtītājs
SIA Legend 25 (51203055521)
Uzvarētājs
SIA "Profipak SL" (LV50003796651)
Summa
219 393,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 20/01/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Legend 25

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

51203055521

Adrese

Lielā iela 36, Mērsrags, Latvija, , Latvija, LV-3284

Tālruņa numurs(-i)

25129099

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Valdes loceklis, Edijs Beinarovičs, 25129099, edijs.ben@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Inovatīvas ražošanas līnijas izveide SIA “Legend 25” ražošanas telpās

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

28/11/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

19/01/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Profipak SL" LV50003796651 "Saulieši", Iecavas novads, LV-3913 Latvija
SIA "NEXTON STEEL" LV40103723671 "Vecgaidas", Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Duroc Machine Tool" LV40003716495 "Rīgas - Siguldas šoseja 2", Berģi, Garkalnes novads, LV-1024 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Profipak SL" LV50003796651 "Saulieši", Iecavas novads, LV-3913 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

219393 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv