Grozījumi: Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (40103362321)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rnparvaldnieks.lv...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA Rīgas namu pārvaldnieks, 40103362321

Pasta adrese

Aleksandra Čaka iela 42

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1007

Valsts

Latvija

Kontaktpunkts(-i)

Aleksandra Čaka iela 42

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Linda Kalniņa

Tālruņa numurs

28384770

Faksa numurs

67320031

E-pasta adrese

linda.kalnina@rnparvaldnieks.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rnparvaldnieks.lv

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai iegāde

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
34952000-5

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu

imageAtklāta
imageSlēgta
imagePaātrināta slēgta
imageSarunu procedūra
imagePaātrināta sarunu procedūra
imageKonkursa dialogs
imageMetu konkurss
imageSarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu
imageLīguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

RNP 2016/120

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2016/S 198-357243 13/10/2016 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 12/10/2016 (dd/mm/gggg)

III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums

12/10/2016 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Paziņojuma saturs

imageIepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana
imageLabojums
imagePapildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

imageIepirkuma procedūra tika pārtraukta.
imageIepirkuma procedūra tika izbeigta.
imageDinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.
image Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.3.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
imagePaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai
imageAbi iemesli

IV.3.2)

imageSākotnējā paziņojumā
imageIepirkuma procedūras dokumentos
imageAbos (sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)

IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta:
Daļa Nr.2
Šī teksta vietā:
Hidrauliskais auto pacēlājs uz automašīnas bāzes ar izlici un grozu cilvēku pacelšanai
Jābūt:
/

IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmā daļa paredz iespēju pasūtītājam pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ņemot vērā, ka pretendenta piedāvājums neatbilda konkursa (iepirkuma priekšmeta 2.daļā) nolikuma prasībām, iepirkuma komisija pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu nolēma izbeigt konkursu.

IV.5. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

Avots: pvs.iub.gov.lv