Rezultāts: Elektromateriālu piegāde 2017. gadam

Publicēts
18.01.2017
18.01.2017
Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks” (90010402651)
Uzvarētājs
SIA Elektro LV (50003717331)
Summa
13 148,48 EUR
Sludinājums
www.ogresnamsaimnieks.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 18/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Ogres novada pašvaldības aģentūra “Ogres namsaimnieks”, 90010402651

Pasta adrese

Mālkalnes prospekts 3

Pilsēta / Novads

Ogre

Pasta indekss

LV - 5003

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Artūrs Vjakse

Tālruņa numurs

65049105

Faksa numurs

65049101

E-pasta adrese

arturs.vjakse@ogresnamsaimnieks.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.ogresnamsaimnieks.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Elektromateriālu piegāde 2017. gadam

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Ogre

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Elektromateriālu piegāde 2017.gadam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
31681410-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

13148.48 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONPAON 2016/40-MI

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Elektromateriālu piegāde 2017.gadam

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

06/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Elektro LV, 50003717331

Pasta adrese

Ganību dambis 24

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1005

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67381038

Faksa numurs

67383010

E-pasts

sergejs.elektrolv@apollo.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 13148.48    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 13148.48    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv