Sludinājums: ogu šķirošanas un pakošanas līnijas iekārtu komplekts

Publicēts
04.02.2016
06.02.2016
Pasūtītājs
LPKS "Baltijas ogu kompānija" (40103290112)
Termiņš
11.03.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 04/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

LPKS "Baltijas ogu kompānija"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103290112

Adrese

Lazdu iela 1, Salaspils, Salaspils novads , Latvija, LV-2169

Tālruņa numurs(-i)

29372304

Faksa numurs(-i) (ja ir)

67941878

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Izpilddirektors Valdis Ieviņš, tālr.Nr. 29372304, lpksbok@e-apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

ogu šķirošanas un pakošanas līnijas iekārtu komplekts

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Anduļas, Gailīšu pagasts, Bauskas novads

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

323580 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

11/03/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Lazdu iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV - 2169

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv