Sludinājums: Invertors un saules bateriju paneļi

Publicēts
11.03.2015
12.03.2015
Pasūtītājs
SIA "ONIORS ZIVIS" (41503055622)
Termiņš
26.03.2015
Tālrunis
26529117

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 11/03/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "ONIORS ZIVIS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 41503055622

Adrese: Zeļinska iela 20, Daugavpils, Latvija, LV-5410

Tālruņa numurs(-i): 26529117
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): projekta vadītājs Aleksandrs Orlovs, 26468605, biotrans@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Invertors un saules bateriju paneļi
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Zeļinska iela 20, Daugavpils, LV-5410
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 31/07/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 70000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 26/03/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 4D, Daugavpils, LV-5401
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde
9. Cita informācija (ja nepieciešams): -
10. Pievienotie dokumenti 397744__0_nolikums.pdf

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu

Avots: pvs.iub.gov.lv