Rezultāts: Laboratorijas preču iegāde

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003407881)
Uzvarētājs
SIA "Medilink" (40003996045), SIA "Arbor Medical Korporācija" (40003547099), SIA "E-MED.LV" (40103375646), SIA "Zaļie pirkstiņi" (40103383836)
Summa
17 180,05 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003407881
Pasta adrese: L.Dārza ielā 60/62
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5417 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Viktorija Novicka Tālruņa numurs: 65402285
E-pasta adrese: viktorija.novicka@dpns.gov.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.dpns.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://dpns.gov.lv/?l=3&item_id=2

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Laboratorijas preču iegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: L.Dārza 60/62, Daugavpils

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Laboratorijas preču piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
38000000-5 33192500-7
38437110-1
18424300-0
38437000-7
33696500-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

17180.05 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DPNS 2013/11

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Laboratorijas preču piegāde (reaģenti)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Medilink", 40003996045

Pasta adrese: Biķernieku 121

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: medilink@medilink.lv

Tālruņa numurs: 67840380

Faksa numurs: 67840377

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Meistaru 7, Valdlauči

Pilsēta/Novads: Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-1076

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Faksa numurs: 67620070

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "E-MED.LV", 40103375646

Pasta adrese: Detlava Brantkalna 8-32

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: santaks@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67542997

Faksa numurs: 67545151

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zaļie pirkstiņi", 40103383836

Pasta adrese: Tērbatas 14-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@zaliepirkstini.lv

Tālruņa numurs: 67554548

Faksa numurs: 67553257

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 12040.83    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11488    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Laboratorijas preču piegāde (palīgmateriāli)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Medilink", 40003996045

Pasta adrese: Biķernieku 121

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1021

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: medilink@medilink.lv

Tālruņa numurs: 67840380

Faksa numurs: 67840377

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Meistaru 7, Valdlauči

Pilsēta/Novads: Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-1076

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Faksa numurs: 67620070

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "E-MED.LV", 40103375646

Pasta adrese: Detlava Brantkalna 8-32

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: santaks@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67542997

Faksa numurs: 67545151

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zaļie pirkstiņi", 40103383836

Pasta adrese: Tērbatas 14-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@zaliepirkstini.lv

Tālruņa numurs: 67554548

Faksa numurs: 67553257

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3403.17    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2735.48    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Laboratorijas preču piegāde (trauku analīžu noņemsanai)
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
29/10/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "E-MED.LV", 40103375646

Pasta adrese: Detlava Brantkalna 8-32

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1082

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: santaks@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67542997

Faksa numurs: 67545151

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Arbor Medical Korporācija", 40003547099

Pasta adrese: Meistaru 7, Valdlauči

Pilsēta/Novads: Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Pasta indekss: LV-1076

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arbor@arbor.lv

Tālruņa numurs: 67620126

Faksa numurs: 67620070

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Zaļie pirkstiņi", 40103383836

Pasta adrese: Tērbatas 14-2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@zaliepirkstini.lv

Tālruņa numurs: 67554548

Faksa numurs: 67553257

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3180.07    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2956.57    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei
Iepirkumam ir vairāki uzvārētāji, jo saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma noteikumiem pretendents ir tiesīgs iesniegt savu piedavajumu par katru tehniskās specifikācijas pozīciju atsevišķi. Sakarā ar iepriekšminēto katra pozīcija vērtēta atsevišķi un iepirkumam ir vairāki uzvarētāji.


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv