Rezultāts: Fiziskās apsardzes – patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Uzvarētājs
SIA "BRUKS" (40002067248)
Summa
30 134,40 EUR
Sludinājums
www.rtu.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977

Pasta adrese

Kaļķu 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1658

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Jevgēnijs Gramsts

Tālruņa numurs

67089019

Faksa numurs

67089710

E-pasta adrese

jevgenijs.gramsts@rtu.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Fiziskās apsardzes – patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Ķīpsalas iela 6

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Fiziskās apsardzes – patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79715000-9

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

30134.4 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU 2016/118

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Fiziskās apsardzes – patrulēšanas pakalpojuma nodrošināšana RTU teritorijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

24/10/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

7

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "BRUKS", 40002067248

Pasta adrese

Rudens iela 10-206

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1082

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25708545

Faksa numurs

E-pasts

info@bruks.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 30134.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 30134.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv