Rezultāts: Būvprojekta ekspertīzes veikšana būvprojektam jaunbūvējamai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai Jaunpils ielā b/n, Rīgā

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Nodrošinājuma valsts aģentūra (90009112024)
Uzvarētājs
SIA "Pop-up House" (40103405334)
Summa
11 950,00 EUR
Sludinājums
nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proced...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Nodrošinājuma valsts aģentūra, 90009112024

Pasta adrese

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1026

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Administratīvi- juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Iepirkumu un realizācijas nodaļas Iepirkumu sektora vecākā referente Alīna Bogdanova- Uzkliņģe

Tālruņa numurs

67829070

Faksa numurs

67829076

E-pasta adrese

iepirkumi@agentura.iem.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.nva.iem.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://nva.iem.gov.lv/lat/iepirkuma-proceduru-dokumentacija

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: īpašuma pārvaldīšana, apsaimniekošana, būvniecības nodrošināšana, iepirkuma veikšana u.c.

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Būvprojekta ekspertīzes veikšana būvprojektam jaunbūvējamai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai Jaunpils ielā b/n, Rīgā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Būvprojekta ekspertīzes veikšana būvprojektam jaunbūvējamai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēkai Jaunpils ielā b/n, Rīgā

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
79419000-4

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

11950 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

IeM NVA 2016/147

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: par būvprojekta ekspertīzi būvprojektam jaunbūvējamai Valts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēkai Jaunpilns ielā b/n, Rīgā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

28/12/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Pop-up House", 40103405334

Pasta adrese

Meža iela 25-13

Pilsēta / novads

Tukums

Pasta indekss

LV-3101

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

siapopup@gmail.com

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 11950    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 11950    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv