Rezultāts: Medikamentu un medicīnas preču piegāde “Straupes narkoloģiskās slimnīcas” vajadzībām

Publicēts
17.01.2017
17.01.2017
Pasūtītājs
Valsts SIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca'' (40003342456)
Uzvarētājs
A/S "Recipe Plus" (LV40003234547)
Summa
37 417,50 EUR
Sludinājums
www.straupesslimnica.lv/straupes-na...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts SIA ,,Straupes narkoloģiskā slimnīca'', 40003342456

Pasta adrese

,,Lielstraupes pils'', Straupe, Pārgaujas novads

Pilsēta / Novads

Pārgaujas novads

Pasta indekss

LV-4152

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Aivars Auniņš

Tālruņa numurs

29208424

Faksa numurs

E-pasta adrese

straupe.sns@apollo.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.straupesslimnica.lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.straupesslimnica.lv/straupes-narkologiska-slimnica/straupes-slimnica-iepirkumi

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Medikamentu un medicīnas preču piegāde "Straupes narkoloģiskās slimnīcas" vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Valsts SIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca"

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

37417.5

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33000000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

37417.5 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

sns 2017/3/VSIAsns2016

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA "Straupes narkoloģiskās slimnīcas vajadzībām" vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

A/S "Recipe Plus", LV40003234547

Pasta adrese

Mūkusalas iela 41b

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67815842

Faksa numurs

E-pasts

info@recipe.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17844.33    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 17844.33    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Medikamentu un medicīnas preču piegāde VSIA "Straupes narkoloģiskās slimnīcas vajadzībām" vajadzībām

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

A/S "Recipe Plus", LV40003234547

Pasta adrese

Mūkusalas iela 41b

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67815842

Faksa numurs

E-pasts

info@recipe.lv

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19573.17    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19573.17    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv