Rezultāts: Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzekļa iegāde zobārstniecības vajadzībām

Publicēts
13.01.2017
13.01.2017
Pasūtītājs
SIA "Rīgas 1.slimnīca" (40003439279)
Uzvarētājs
SIA “DAB Dental Latvia” (40003744465)
Summa
4 952,00 EUR
Sludinājums
www.1slimnica.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 13/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Rīgas 1.slimnīca", 40003439279

Pasta adrese

Bruņinieku iela 5

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV 1001

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārtiņš Pukinskis

Tālruņa numurs

67366288

Faksa numurs

67378880

E-pasta adrese

martins.pukinskis@1slimnica.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.1slimnica.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.1slimnica.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Dezinfekcijas-tīrīšanas un dezoderēšanas līdzekļa iegāde zobārstniecības vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga, Bruņinieku iela 5, k-2

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

DEZINFEKCIJAS-TĪRĪŠANAS UN DEZODERĒŠANAS LĪDZEKĻA IEGĀDE ZOBĀRSTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
33631600-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

4952 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

R1S 2016/68

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: DEZINFEKCIJAS-TĪRĪŠANAS UN DEZODERĒŠANAS LĪDZEKĻA IEGĀDE ZOBĀRSTNIECĪBAS VAJADZĪBĀM

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

09/01/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “DAB Dental Latvia”, 40003744465

Pasta adrese

Dzelzavas iela 117

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1021

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4952    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4952    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv