Rezultāts: VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

Publicēts
14.07.2017
14.07.2017
Pasūtītājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (90001800413)
Uzvarētājs
SIA Parnass Presentreklam (40003101935), SIA PRO-BALTIC (40003850621), SIA Geka (43603008853)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iep...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 14/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts izglītības attīstības aģentūra, 90001800413

Pasta adrese

Vaļņu iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV - 1050

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV006

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Iluta Kažmēre

Tālruņa numurs

67785474

Faksa numurs

67814344

E-pasta adrese

iluta.kazmere@viaa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV006

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
39294100-0
18530000-3
22000000-0
22458000-5

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VIAA 2017/46

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

4

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Parnass Presentreklam, 40003101935

Pasta adrese

Hospitāļu iela 18

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1013

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA PRO-BALTIC, 40003850621

Pasta adrese

Valguma iela 4A-2

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA Geka, 43603008853

Pasta adrese

Līvānu iela 19, Mūsa, Ceraukstes pagasts

Pilsēta / novads

Bauskas rajons

Pasta indekss

LV-3901

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. EEZ/NFI , Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas LV 05 “Pētniecība un Stipendijas”, līguma Nr. LV 05
 2. 8.3.5. SAM, Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
 3. 1.1.1. SAM , Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu"
 4. Erasmus+, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas izglītības, jaunatnes un sporta jomā 2014.- 2020.gadam
 5. Apvārsnis 2020, “Apvārsnis 2020” programmas projekti

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošos piedāvājumi tika vērtēti atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem. Vispārīgās vienošanās darbības laiks – līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas apguvei 41 999.00 EUR, bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi no vispārīgās vienošanās parakstīšanas dienas.

Iepirkuma rezultātā tika noslēgta vispārīgā vienošanās ar 3 pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilda nolikuma prasībām un bija saimnieciski visizdevīgākie (ieguva augstāko punktu skaitu)

Avots: pvs.iub.gov.lv