Rezultāts: Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm

Publicēts
12.07.2017
12.07.2017
Pasūtītājs
Olaines novada pašvaldība (90000024332)
Uzvarētājs
SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas" (50103818531), SIA "Lazurīts S" (40103480667)
Summa
9 406,87 EUR
Sludinājums
www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 12/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Olaines novada pašvaldība, 90000024332

Pasta adrese

Zemgales iela 33

Pilsēta / Novads

Olaine

Pasta indekss

LV-2114

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anita Ivašina

Tālruņa numurs

+371 67146041

Faksa numurs

+371 67963777

E-pasta adrese

iepirkumi@olaine.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.olaine.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.olaine.lv/precu-piegade/:wide/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Olaines PII "Dzērvenīte", Zemgales iela 39, Olaine, Olaines novads, LV-2114 un Olaines PA “Olaines sociālais dienests, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm, saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
39100000-3

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9406.87 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ONP 2017/26

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par mēbeļu piegādi Olaines pirmsskolas izglītības iestādei "Dzērvenīte"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "VITRUM mēbeles un iekārtas", 50103818531

Pasta adrese

G.Astras iela 3A

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1084

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67802384

Faksa numurs

+371 67802387

E-pasts

manager@vitrum.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

www.vitrum.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6579    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6579    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Par mēbeļu piegādi Olaines novada PA "Olaines sociālais dienests"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

07/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Lazurīts S", 40103480667

Pasta adrese

Tālavas gatve 5-7

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1029

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 20483773

Faksa numurs

+371 67809119

E-pasts

lazurits.s@inbox.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

----

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2827.87    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2827.87    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 15.daļu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj pārtraukt iepirkuma ONP 2017/26 “Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm” 1. daļu “Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai”, jo iesniegto Pretendentu piedāvātās kopējās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj izbeigt iepirkuma ONP 2017/26 “Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm” 2. daļu “Mēbeļu piegāde Olaines PII „Zīle”” bez rezultāta, jo iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj izbeigt iepirkuma ONP 2017/26 “Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm” 4. daļu “Mēbeļu piegāde PII „Magonīte”” bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta 13.daļu, iepirkumu komisija vienbalsīgi nolemj izbeigt iepirkuma ONP 2017/26 “Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm” 5. daļu “Mēbeļu piegāde Olaines SPII „Ābelīte”” bez rezultāta, jo iesniegts iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstošs piedāvājums.

Avots: pvs.iub.gov.lv