Rezultāts: SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE: DISTANČU SLĒPOŠANAS UN KALNU RITEŅBRAUKŠANAS ATBALSTAM

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
SIA "Siguldas Sporta serviss" (40003411141)
Uzvarētājs
SIA "Aqua Pro" (40103152891)
Summa
26 008,22 EUR
Sludinājums
www.siguldassports.lv/lv/iepirkumi/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA "Siguldas Sporta serviss", 40003411141

Pasta adrese

Peldu iela 1

Pilsēta / Novads

Sigulda

Pasta indekss

2150

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Elīna Sofija Kalēja

Tālruņa numurs

29135813

Faksa numurs

-

E-pasta adrese

elina.kaleja@sigulda.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.siguldassports.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.siguldassports.lv/lv/iepirkumi/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Sports, fiziskā sagatavotība

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

SPORTA INVENTĀRA IEGĀDE: DISTANČU SLĒPOŠANAS UN KALNU RITEŅBRAUKŠANAS ATBALSTAM

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

II. Daļa - Peldu iela 1, Sigulda, LV-2150

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

II Daļa – Kalnu riteņbraukšanas inventārs nomas pakalpojumu vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
37410000-5

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

26008.22 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SSS 2017/02

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: Nr SSS 2017 /02        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līgums.Sporta inventāra iegāde: distanču slēpošanas un kalnu riteņbraukšanas atbalstam (identifikācijas Nr.SSS-2017-02) Par iepirkuma II. daļu - Kalnu riteņbraukšanas inventārs nomas pakalpojumu vajadzībām

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

12/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Aqua Pro", 40103152891

Pasta adrese

Garozes iela 1

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67626025

Faksa numurs

-

E-pasts

pauls@aquapro.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese:

www.siguldassports.lv

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 26008.22    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 26008.22    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma I daļa noslēdzās bez rezultāta. Iepirkuma II daļa noslēdzās ar vienu uzvarētāju

Avots: pvs.iub.gov.lv