Sludinājums: Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi

Publicēts
19.01.2017
19.01.2017
Pasūtītājs
Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)
Termiņš
01.02.2017
Pilsēta
Kontaktpersona
Patrīcija Puka
E-pasts
Sludinājums
www.liepaja.lv/page/6...
Tālrunis
63422336

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 19/01/2017

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Liepājas pilsētas pašvaldība, 90000063185

Pasta adrese

Rožu iela 6

Pilsēta / Novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Patrīcija Puka

Tālruņa numurs

63422336

Faksa numurs

63404777

E-pasta adrese

iepirkumi@dome.liepaja.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liepaja.lv/varti/lv/

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liepaja.lv/page/6

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Liepāja

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Par dāvanu komplektu jaundzimušajiem piegādi

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
37520000-9 18411000-3

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 20/12/2017 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LPP 2017/8

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 01/02/2017 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Pirmdiena – no 08:30 – 18:00; Otrdiena, trešdiena, ceturtdiena – no 08:30 – 17:00; Piektdiena – no 08:30 – 16:00; Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts par 1 (vienu) stundu.

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 01/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

01/02/2017 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Liepāja, Rožu iela 6, Lielā zāle (207.kab.)

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Noteikts maksimālais piegādes ceļa attālums no izejvielu ieguves vietas līdz pasūtītāja adresei.

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Līguma izpildes (piegādes) termiņš pirmajā iepirkuma daļā - 20.04.2017., otrajā daļā - 20.03.-20.12.2017., katru mēnesi piegādājot 100 (vienu simtu) pāru zābaciņu

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv