Rezultāts2018/03/172018/03/17 AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)

Augsnes gatavošanas un meža dabiskās atjaunošanas pakalpojumu sniegšana 2018. – 2022. gadā iepirkuma daļu sarakstā noteiktajā apjomā atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām