Sludinājums: Jauns teleskopiskais iekrāvējs

Publicēts
25.06.2018
25.06.2018
Pasūtītājs
JOŽI SIA (45101001791)
Termiņš
10.07.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 25/06/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

JOŽI SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45101001791

Adrese

"Jožu darbnīcas" Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, Latvija, LV-3145

Tālruņa numurs(-i)

29144114

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63107109

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Guna Sproģe, valdes locekle, 29144105, jozi@jozi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns teleskopiskais iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

CNKS, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/11/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

90000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/07/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Jožu darbnīcas'', Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

542135__0_teleskopiskaisiekravejs.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv