Rezultāts: Slaukšanas iekārta

Publicēts
06.03.2018
06.03.2018
Pasūtītājs
SIA "Dižglābas" (41203036603)
Uzvarētājs
SIA PROCEVA (LV40103262284)
Summa
149 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/03/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Dižglābas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41203036603

Adrese

Upes iela 22A, Roja, Rojas novads, Latvija, LV-3264

Tālruņa numurs(-i)

+37128389617

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Agnese Celova, 28389617, agnesecelova@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaukšanas iekārta

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

20/02/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/03/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA PROCEVA LV40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija
MXR TEENUSED OU EE100511473 Poltsamaa tee 16, 71017 Viljandi Igaunija
SIA DZIFO LV41203036603 "Zobeni", Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV5202 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA PROCEVA LV40103262284 Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

149800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv