Rezultāts: Traktors

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "GLV" (40103335272)
Uzvarētājs
SIA "Intrac Latvija" (40003227920)
Summa
93 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "GLV"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103335272

Adrese

"Rijnieki-1", Umurgas pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4004

Tālruņa numurs(-i)

29283769

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ināra Pakalna, tālr. 29283769, glv@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

13/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Intrac Latvija" 40003227920 MAskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Agritech" 40103246129 Krasta iela 42, Rīga,LV-1003 Latvija
SIA "Silja " 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA "Valtek" 43603020413 JAunbērzi, Cenu pagasts, Ozolnieku novads, LV-3042 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Intrac Latvija" 40003227920 Maskavas iela 458, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

93500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv