Rezultāts: Slaukšanas iekārtas 6 gab. un nerūsējošā tērauda kanna

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Z/S "Mantinieki" (41501021975)
Uzvarētājs
SIA "DeLaval" (4000328488)
Summa
3 467,11 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/S "Mantinieki"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501021975

Adrese

"Mantinieki", Līksnas pag., Daugavpils novads, Latvija, LV-5477

Tālruņa numurs(-i)

29165866

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Līksnas pagasta zemnieku "Mantinieki"īpašnieks Aivars Kudiņš, tel.29165866, janis.kudins@du.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Slaukšanas iekārtas 6 gab. un nerūsējošā tērauda kanna

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

23/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DeLaval" 4000328488 Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "PAKAVS" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA "DZIFO" 45403039100 "Zobeni", Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DeLaval" 4000328488 Maskavas iela 240, Rīga, LV-1063 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

3467.11 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv