Sludinājums: Graudu pirmapstrādes komplekss atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un lokālajai tāmei

Publicēts
26.11.2017
26.11.2017
Pasūtītājs
Z/s "Austras" (43601020620)
Termiņš
27.12.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 26/11/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Austras"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601020620

Adrese

„Austras”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3020

Tālruņa numurs(-i)

29564363

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Jānis Ozoliņš, tel. 29564363, ozo_ozo@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pirmapstrādes komplekss atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un lokālajai tāmei

3. Līguma veids

Būvdarbi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Jaunratenieki”, Vircavas pagasts, Jelgavas novads

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

1100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/12/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Austras", Vircavas pag., Jelgavas nov., LV-3020

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

517620__0_nolikums.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv