Sludinājums: Traktors ar frontālo iekrāvēju

Publicēts
12.10.2017
12.10.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJEZERS" (42403017106)
Termiņš
26.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒJEZERS"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42403017106

Adrese

Rēzeknes nov., Čornajas pag., Baļinova, "Lieldārziņi", Latvija, 4617

Tālruņa numurs(-i)

20267771

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Traktors ar frontālo iekrāvēju

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Rēzeknes nov., Čornajas pag., Baļinova, "Lieldārziņi", LV-4617

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

131000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

26/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:10
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brāļu Skrindu iela 9, 3.stāvs, 4 kabinets, Rēzekne, LV-4601

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv