Sludinājums: Augsnes dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
12.10.2017
12.10.2017
Pasūtītājs
Z/s "Šomas" (43601022015)
Termiņš
27.10.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 12/10/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s "Šomas"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601022015

Adrese

“Šomas", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, Latvija, LV-3031

Tālruņa numurs(-i)

29474321

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks, Andris Nagliņš, 29474321

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augsnes dziļirdinātājs ar sīksēklu sējmašīnu. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

“Šomas", Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

27/10/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Dobeles iela 41a, Jelgava, Jelgavas konsultāciju birojs

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv