Rezultāts: Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
15.09.2017
15.09.2017
Pasūtītājs
SIA "Agro RB" (43603057420)
Uzvarētājs
SIA "VADERSTAD" (40003599461)
Summa
51 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "Agro RB"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43603057420

Adrese

Parka Aleja 20, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, Latvija, 3023

Tālruņa numurs(-i)

26729470

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Renārs Butevics, 26729470, agrorbsia@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

24/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

15/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AS "LYTAGRA" 50003027691 Maskavas iela 451, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "VADERSTAD" 40003599461 IK "Rāmava", Valdlauči, LV-1076, Rīga Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16a, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "VADERSTAD" 40003599461 IK "Rāmava", Valdlauči, LV-1076, Rīga Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

51800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv