Rezultāts vai grozījumi: graudu uzglabāšanas un pirmapstrādes kompleksa jaunbūve

Publicēts
22.09.2017
22.09.2017
Pasūtītājs
IK "Viktors Popovičs" (45402013068)
Termiņš
Pārtraukt
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem

Publicēšanas datums: 22/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

IK "Viktors Popovičs"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45402013068

Adrese

Akācijas 2-9, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, Latvija, LV 5218

Tālruņa numurs(-i)

26345212

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Viktors Popovičs; tālr. 26345212; janis.popovics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

graudu uzglabāšanas un pirmapstrādes kompleksa jaunbūve

3. Datums, kad paziņojums par iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/06/2017

4. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

5. Informācija par iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesliem, grozījumiem un/vai termiņa pagarinājumu

sakarā ar to, ka netika saņemti 3 derīgi cenu piedāvājumi, iepirkuma procedūra tiek noslēgta bez rezultāta

6. Cita informācija (ja nepieciešams)

7.  Pievienotie dokumenti

Avots: pvs.iub.gov.lv