Sludinājums: Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
28.07.2017
28.07.2017
Pasūtītājs
SIA "BRIČI" (41201013146)
Termiņš
14.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 28/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "BRIČI"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201013146

Adrese

Krasta iela 86-12, Latvija, LV-1019

Tālruņa numurs(-i)

29828356

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ilona Sičevska, brici@inbox.lv, 29828356

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Sējmašīna. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko aprakstu.

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Briči", Kabiles pagasts, Kuldīgas novads, LV-3314

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

01/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

280000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

14/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Krasta iela 86-12, LV-1019

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Investīcijas materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

502121__0_SjmanaSpecBrii2177283.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv