Sludinājums: Ekskavators- iekrāvējs

Publicēts
26.07.2017
26.07.2017
Pasūtītājs
SIA "BK GRUPA" (40103481605)
Termiņš
11.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 26/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "BK GRUPA"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103481605

Adrese

"Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija, LV-2144

Tālruņa numurs(-i)

+371 29472509

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nauris Bokšs, tel. 29472509, nauris.bokss@inbox.lv; Aivis Reinholds tel. 29162444, aivis.reinholds@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ekskavators- iekrāvējs

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

"Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija, LV-2144

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/05/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

75000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

11/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: "Klāviņi", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, Latvija, LV-2144

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Nelauksaimniecikās uzņēmējdarbības attīstība

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv