Sludinājums: jauna arkla piegāde

Publicēts
20.01.2016
20.01.2016
Pasūtītājs
SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce"" (40003033696)
Termiņš
03.02.2016
Tālrunis
29437520, 63781722

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA "LLU mācību un pētījumu saimniecība "Vecauce""

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40003033696

Adrese: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads, Latvija, LV-3708

Tālruņa numurs(-i): 29437520
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63781722

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Indulis Ieviņš

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: jauna arkla piegāde
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30/05/2016
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 25000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 03/02/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Akadēmijas iela 11a, Vecauce, Vecauces pagasts, Auces novads
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): „Investīcijas materiālajos aktīvos”
9. Cita informācija (ja nepieciešams):
10. Pievienotie dokumenti 436002__0_arklapiegdeinstrukcijapretendentiem.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv