Grozījumi: Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumi

Publicēts
22.09.2017
22.09.2017
Pasūtītājs
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (90001739473)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publisk...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 22/09/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 90001739473

Pasta adrese

Pērses iela 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1442

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

518.kab., Pērses iela 2, Rīga

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Dainis Gipters

Tālruņa numurs

67039400

Faksa numurs

67039401

E-pasta adrese

liaa@liaa.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.liaa.gov.lv/lv/par-liaa/publiskie-iepirkumi/tekosie-iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas pakalpojumi

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

2.1. Iepirkuma priekšmets ir rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanas (rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana ietver arī darbības, kas saistītas ar rūpnieciskā īpašuma objekta reģistrācijas procedūru, izņemot darbības, kas saistītas ar licencēšanu, tiesību nodošanu citām personām un strīdu izskatīšanu) pakalpojumi tādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem kā izgudrojuma patents, dizainparaugs un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfija, Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumu Nr.692 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2. pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai"īstenošanas noteikumi” 42.punktā minētajam komersantam.

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79120000-1

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

LIAA 2017/58 ERAF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2017/S 132-270189 11/07/2017 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 13/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: IV.1.3)

Teksta labojuma vieta:
Informācija par vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Šī teksta vietā:
Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits: neierobežots
Jābūt:
Paredzētais maksimālais dalībnieku skaits: 999

Iedaļas Nr: II.2.7)

Teksta labojuma vieta:
Līguma, vispārīgās vienošanās vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Šī teksta vietā:
uzsākšana 01/09/2017
Jābūt:
uzsākšana 15/11/2017

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
16/08/2017 (dd/mm/gggg) 12:00
Jābūt:
09/10/2017 (dd/mm/gggg) 12:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
16/08/2017 (dd/mm/gggg) 12:00
Jābūt:
09/10/2017 (dd/mm/gggg) 12:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 20/09/2017

Avots: pvs.iub.gov.lv