Rezultāts: Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemkopības ministrijai

Publicēts
14.07.2017
14.07.2017
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (90000064161)
Uzvarētājs
SIA "Linearis" (41203019463)
Summa
41 999,00 EUR
Sludinājums
www.zm.gov.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 14/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, 90000064161

Pasta adrese

Republikas laukums 2

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1981

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Zane Zeme

Tālruņa numurs

67027283

Faksa numurs

67027512

E-pasta adrese

iepirkumi@zm.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.zm.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.zm.gov.lv

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: Vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēs

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemkopības ministrijai

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Latvijas Republikas teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Iepirkuma priekšmets ir rakstiskā un mutiskā tulkošana lauksaimniecības un lauku attīstības, zivsaimniecības, mežsaimniecības, pārtikas un veterinārijas jomās.

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
79530000-8
79540000-1

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

41999 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

ZM 2017/15

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemkopības ministrijai

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

11/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

5

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Linearis", 41203019463

Pasta adrese

K.Barona iela 59/61

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67277260

Faksa numurs

67277260

E-pasts

linearis@linearis.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 41999    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 41999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ELFLA, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēts LAP 2014.–2020. pasākums „Tehniskā palīdzība”
 2. EJZF, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētās Rīcības programma zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākums „Tehniskā palīdzība”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv