Sludinājums: Stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi

Publicēts
27.07.2017
27.07.2017
Pasūtītājs
AS „Olainfarm” (40003007246)
Termiņš
10.08.2017
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 27/07/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

AS „Olainfarm”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003007246

Adrese

Rūpnīcu iela 5, Olaine, Olaines novads, Latvija, LV-2114

Tālruņa numurs(-i)

+371 26669836

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Ance Dandena, +371 26659371

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Stabilitātes un mikrobioloģijas pētījumi

3. Līguma veids

Pakalpojumi

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/12/2018

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

10/08/2017
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Olaine, Rūpnīcu iela 5, LV-2114

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

501938__0_iepirkumanoteikumi.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv