Rezultāts: Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde – integrēta komunikācijas kampaņa

Publicēts
15.07.2017
15.07.2017
Pasūtītājs
Latvijas Republikas Labklājības ministrija (90000022064)
Sludinājums
www.lm.gov.lv/text/140...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

Publicēšanas datums: 15/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i) (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Latvijas Republikas Labklājības ministrija, 90000022064

Pasta adrese

Skolas iela 28

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1331

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV00

Kontaktpunkts(-i)

Juridiskais departaments

Kontaktpersona(-as)

Edgars Groza

Tālruņa numurs

67021683

Faksa numurs

67276445

E-pasta adrese

lm@lm.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lm.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lm.gov.lv/text/140

I.2) Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3) Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Metu konkursa priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Metu konkursa nosaukums

Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa

II.1.2) Īss metu konkursa apraksts

Deinstitucionalizācijas komunikācijas stratēģijas pasākumu plāna izpilde - integrēta komunikācijas kampaņa

II.1.3) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu kods (-i) Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
79416000-3

III IEDAĻA. Procedūra

III.1. Apraksts

III.1.1) Konkursa veids

imageAtklāts
imageSlēgts

III.1.2) Metu vērtēšanas kritēriji

 1. Vienota vēstījuma un vizuālās identitātes ideja
 2. Komunikācijas kampaņas saturs: pasākumi un radošie risinājumi
 3. Komunikācijas laika plāns
 4. Kampaņas izpildes organizācija
 5. Meta īstenošanas izmaksu samērīgums

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Iepirkuma identifikācijas numurs

LRLM 2017/28-3-12/2TP

III.2.2) Iepriekšēja publikācija saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

image
image

Ja jā:
Paziņojuma reģistrācijas numurs ES Oficiālajā Vēstnesī un publikācijas datums:
2017/S 032-058930 - 15/02/2017 - Paziņojums par metu konkursu

VAI

IV IEDAĻA: Konkursa rezultāti

Konkurss tika izbeigts bez uzvarētāja noteikšanas?

image
image

IV.2. Atlīdzība un godalgas

IV.2.1) Žūrijas lēmuma datums

05/06/2017

IV.2.2) Dalībnieku skaits

6

MVU, kas piedalās, skaits

(MVU – mazie un vidējie uzņēmumi)

Ārvalstu dalībnieku skaits

IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības", 40003453747,

Pasta adrese

Lāčplēša iela 75-16

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1011

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67812241

Faksa numurs

67217771

E-pasts

birojs@prae.lv

NUTS kods

LV006

Vispārējā interneta adrese (URL):

www.prae.lv

Uzvarētājs ir MVU

image
image

IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "Media Profile", 40003987663,

Pasta adrese

Kaļķu iela 15-8

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1050

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29293884

Faksa numurs

E-pasts

medi@mediaprofile.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese (URL):

Uzvarētājs ir MVU

image
image

IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR

IV.4. Metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs:

SIA "Baltic Communication Partners", 40003661144,

Pasta adrese

Mūkusalas iela 51

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1004

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29238644

Faksa numurs

E-pasts

info@bcp.lv

NUTS kods

LV00

Vispārējā interneta adrese (URL):

www.bcp.lv

Uzvarētājs ir MVU

image
image

IV.5. Piešķirtās godalgas vērtība (attiecīgā gadījumā)

Piešķirtās godalgas vērtība, bez PVN (tikai cipariem): Valūta: EUR


V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Šis metu konkurss saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. ESF, Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts Nr.10.1.2.0/TP/15/009 “Tehniskā palīdzība publicitātei un sabiedrības informēšanai Labklājības jomā (1.kārta)”

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 13/07/2017

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

V.5.2) Iesniegumu iesniegšanas termiņi

Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem: Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta trešo daļu

V.5.3) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Iepirkumu uzraudzības birojs, Iepirkumu uzraudzības birojs

Pasta adrese

Eksporta iela 6

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1010

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

+371 67326719

Faksa numurs

+371 67326720

E-pasta adrese

pasts@iub.gov.lv

Vispārējā interneta adrese (URL):

http://www.iub.gov.lv

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par metu konkursu

Avots: pvs.iub.gov.lv