Sludinājums: Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā

Publicēts
17.06.2016
17.06.2016
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Termiņš
04.07.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Evija Vaivode
E-pasts
Sludinājums
www.lvm.lv...
Tālrunis
20215597

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 17/06/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

AS "Latvijas valsts meži", 40003466281

Pasta adrese

Vaiņodes iela 1

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

lv -1004

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Evija Vaivode

Tālruņa numurs

20215597

Faksa numurs

63007168

E-pasta adrese

e.vaivode@lvm.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: akciju sabiedrība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: mežsaimniecība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Zemgales mežsaimniecības teritorija

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošana Zemgales mežsaimniecībā 2016.gadā

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90721700-4

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 30/11/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM Z 2016/330_I

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 04/07/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst.12.30 līdz 13.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 04/07/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

04/07/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00

Vieta: Zemgales mežsaimniecības birojā: Sili, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 pieejamas LVM mājas lapā

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

I. Adrese, kur var saņemt iepirkuma dokumentus

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Zemgales mežsaimniecība, 40003466281

Pasta adrese

Sili, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.

Pilsēta / novads

Jelgavas nov.

Pasta indekss

LV-3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Evija Vaivode

Tālruņa numurs

20215597

Faksa numurs

E-pasts

e.vaivode@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi

Pilns nosaukums (arī reģistrācijas numurs)

Zemgales mežsaimniecība, 40003466281

Pasta adrese

Zemgales mežsaimniecības birojs, Sili, Mežciems, Jaunsvirlaukas pag.

Pilsēta / novads

Jelgavas nov.

Pasta indekss

LV-3001

Valsts

Latvija

Kontaktpersona (as)

Evija Vaivode

Tālruņa numurs

20215597

Faksa numurs

E-pasts

e.vaivode@lvm.lv

Interneta adreses (-es)(ja nepieciešams)

Vispārējā adrese (URL): http://www.lvm.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv