Rezultāts: Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52) mācību kursu organizēšana (8.daļa)

Publicēts
12.09.2017
12.09.2017
Pasūtītājs
Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)
Uzvarētājs
Windmöller & Hölscher KG (HRB 6753)
Summa
7 200,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 12/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40008010454

Adrese

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, Latvija, 1011

Tālruņa numurs(-i)

67298683

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja Anna Pavlina, 26706738, apmacibas@lakifa.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Inženierzinātnes un tehnoloģijas (52) mācību kursu organizēšana (8.daļa)

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

12/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Windmöller & Hölscher KG HRB 6753 Münsterstraße 50, 49525 Lengerich Vācija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Windmöller & Hölscher KG HRB 6753 Münsterstraße 50, 49525 Lengerich Vācija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

7200 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv