Rezultāts: Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” ietvaros

Publicēts
17.07.2017
17.07.2017
Pasūtītājs
Siguldas novada dome (90000048152)
Uzvarētājs
Biedrība "Siguldas sporta skolas atbalsta biedrība" (40008264730), Biedrība "Ģimeņu labais gariņš" (40008154341)
Summa
9 298,94 EUR
Sludinājums
https://www.sigulda.lv/public/lat/p...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 17/07/2017

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Siguldas novada dome, 90000048152

Pasta adrese

Pils iela 16

Pilsēta / Novads

Sigulda

Pasta indekss

LV 2150

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV007

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone

Tālruņa numurs

67800949

Faksa numurs

E-pasta adrese

iepirkumi@sigulda.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sigulda.lv

Pircēja profila adrese (URL): https://www.sigulda.lv/public/lat/pasvaldiba/iepirkumi1/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 "Esi vesels Siguldas novadā!" ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV007

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Siguldas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometnes bērniem ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/018 "Esi vesels Siguldas novadā!" ietvaros

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
55243000-5
80000000-4

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9298.94 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2017/06/SP/CFLA

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometne darba dienās Siguldas Sporta skolā "Esi vesels!"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Siguldas sporta skolas atbalsta biedrība", 40008264730

Pasta adrese

Allažu iela 19

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV-2150

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29422650

Faksa numurs

E-pasts

ilze.ratniece@sigulda.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2321.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2321.4    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometne darba dienās Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem "Iepazīsti sportu! Ūdens"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Siguldas sporta skolas atbalsta biedrība", 40008264730

Pasta adrese

Allažu iela 19

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV-2150

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29422650

Faksa numurs

E-pasts

ilze.ratniece@sigulda.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2175.6    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2175.6    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometne darba dienās Siguldas pilsētas vidusskolā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Siguldas sporta skolas atbalsta biedrība", 40008264730

Pasta adrese

Allažu iela 19

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV-2150

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29422650

Faksa numurs

E-pasts

ilze.ratniece@sigulda.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2329.57    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2329.57    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometne darba dienās Siguldas novada izglītības iestāžu audzēkņiem "Iepazīsti sportu! Ūdens II"

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Siguldas sporta skolas atbalsta biedrība", 40008264730

Pasta adrese

Allažu iela 19

Pilsēta / novads

Sigulda

Pasta indekss

LV-2150

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29422650

Faksa numurs

E-pasts

ilze.ratniece@sigulda.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1408.37    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1408.37    Valūta: EUR

Līguma Nr.:        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: veselīga uztura un fizisko aktivitāšu nometne darba dienās Mores pamatskolā

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

17/07/2017 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Ģimeņu labais gariņš", 40008154341

Pasta adrese

Siguldas iela 5-5

Pilsēta / novads

More, Siguldas pagasts

Pasta indekss

LV-2170

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

28659982

Faksa numurs

E-pasts

pepepikene@inbox.lv

NUTS kods

LV007

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1064    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1064    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


 1. CFLA, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/018 "Esi vesels Siguldas novadā!" ietvaros

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkuma priekšmeta 2 daļās iepirkums izbeigts bez rezultāta, saskaņā ar PIL 9.panta trīspadsmito daļu, jo nav iesniegti piedāvājumi

Avots: pvs.iub.gov.lv